ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ

Έναρξη παραγωγικής διαδικασίας στη νέα μονάδα στη περιοχή του Άρματος Βοιωτίας.