ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 2021

 ΑΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

 Η εταιρεία μας προχώρησε στην αγορα κέντρου επεξεργασίας μπετόβεργας τις εταιρείας progress με σκοπό της διευκόλυνση των εργασιών κοπής και διαμόρφωσης. Με δυνατότητα κοπής και διαμόρφωσης μέχρι 16mm με αυτόματη εναλλαγή διαμέτρων το καθίστά ένα απο τα πιό γρήγορα μηχανήματα στο είδος του. Η εγκατάσταση του θα ολοκληρωθεί μεσα στους επόμενους 2 μήνες. Ακολουθεί βίντεο απο αντίστοιχο μηχάνημα εν λειτουργία.