ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΑΥΡΑ ΕΞΑΓΩΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Sidem product range
ΣΙΔΕΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΜΑΥΡΑ
ΕΞΑΓΩΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
reinforcing bars
Σίδερο Οικοδομής
reinforcing welded mesh
Δομικό πλέγμα
hexagonal wire mesh
Εξάγωνο (κοτετσόσυρμα)

Black semi hard wire
Black annealled wire
Σύρμα μαύρο σκληρό
Σύρμα μαύρο καμμένο

Rock falling net
Αντιπλημμυρικό πλέγμα
Bailing wire
Σύρμα χορτοδεσίας
Σύρμα ανακυκλώσεων
Rigid panels
Μονωτικά υλικά
Welded mesh in panels
Πλέγμα σε φύλλο γαλβανισμένο
Chain link fence
Δικτυωτό πλέγμα περίφραξης
Barbed wire
Αγκαθωτό πλέγμα σύρμα
Welded mesh in rolls
Πονταριστό πλέγμα περίφραξης
Galvanised wire
Σύρμα γαλβανισμένο
Pipes black & galvanised
Σωλήνες μαύροι & γαλβανισμένοι
Hollow sections
Κοιλοδοκοί
Wire rod
Χονδρόσυρμα
Rabbit mesh
Συγκολλητό πλέγμα (κουνελόσυρμα)
Concertina
Λεπιδοφόρο πλέγμα
aaaaaaaaaaaaiii